Öğrenci Koçluğu

İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum.
Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.
Maria Montessori

İstenilen hedefe, performansa ve tatmine ulaşmak için öğrenci ile öğrenci koçu arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir. Öğrencilerin kendi belirledikleri hedeflerine ulaşabilmeleri için varolan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, gösterdikleri performansı mümkün olan en üst düzeye ulaştırmalarına yardımcı olan bir süreçtir. Bu süreç boyunca tüm bu değişim öğrencinin kendi yönetiminde gelişir.

Öğrenci koçluğu öğrenciye neler yapmasını ya da yapmamasını söylemek yerine, öğrencinin buna kendisinin karar verme sürecine girmesini ve çözümleri kendisinin üretmesini amaçlar. 
Öğrencinin kendi öğrenme sitilleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Yapılan testlerle öğrenci, nasıl öğrendiğinin farkına varır. Kaynaklarını planlamayı öğrenir. Güçlü yönlerinin farkına varır. Hedef belirlemesini sağlar. İletişim becerilerini geliştirir. Kendisinin farkına varır.

Bu süreçte öğrenci ve koç arasında gizlilik esastır. Bununla birlikte ilkokul,ortaokul ve lise öğrencileri ile devam edilen bu süreçte anne-baba sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenci koçu tarafından öğrencinin anne-babasına çocuklarının temsil sistemleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verilir.
Öğrenci koçluğu hizmetinde öğrencinin genel olarak aşağıda belirtilen konularda olumlu yönde ilerleme kaydetmesi amaçlanır:

 •  Yeni bakış açıları geliştirmesi, farkındalığının artması.
 • Akademik başarısını arttırmaya ve hayatın diğer alanlarını düzenlemeye yönelik çalışmaların yapılması.
 • Kendi motivasyonunu sağlayabilmesi.
 • Odaklanma, dikkati toplama konusunda gelişim sağlaması.
 • Hafıza kullanımını hızlı öğrenme teknikleri kullanarak arttırması.
 • Problem çözme becerisini kazanması.
 • Not alma ve organize olma konusunda farkındalık sahibi olması.
 • Sınav kaygısını yenmesi.
 • Öfke kontrolünü sağlaması ve stresini yönetebilmesi.
 • Zaman yönetimi becerilerini geliştirerek zamanı etkin kullanabilmesi.
 • Öğrenme stil ve yöntemine uygun olan etkin çalışma becerilerini geliştirmesi.
 • Önceliklerini belirlemesi.
 • Özgüvenini geliştirmesi.
 • Güçlü yönlerinin farkına varması.
 • Zayıf yönlerini nasıl geliştireceğine sistematik olarak karar vermesi.
 • Hobileri ve dersleri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesi.
 • Sınırlayıcı düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesi.
 • Sağ ve sol beyni dengeli kullanması.
 • İlişki ve iletişim becerilerini geliştirmesi.
 • Hayatının her alanına yönelik hedefler koyabilme becerisine sahip olması.

Öğrenci Koçluğu Kimler İçin Uygundur?

 • Her yaştaki öğrenci, öğrenci koçluğu hizmeti alabilir.
 • Her öğrenci için yaşına uygun araçlar, yöntem-teknikler kullanılır.
 • Seanslar öğrenci ve öğrenci koçu ile birebir olarak yapılır.
 • Anne-baba ile ayrı seans yapılır.

Öğrenci Koçluğu Süresi Ne Kadardır ?

 • Çalışma süresi öğrencinin destek almak istediği alana göre değişiklik göstermektedir. Hedefe ulaşmak için en az 6 seans gereklidir.
 • Seanslar haftada bir kez yapılır.
 • Seans süresi 40 dakikadır.

Öğrenci Koçluğu Seanslarında Yapılan Çalışmalar

Öğrencinin dinamikleri ve seanslarda hedeflenen çalışmalar kısaca aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Öğrencinin Dinamikleri

Yaşamı

Değerleri

Akademik Durumu

Başarısı

Yetenekleri

Seanslar

Değerler Bütünü

Çalışma İksiri

Farkındalık Buluşu

Ulaşılabilirlik Düzeyi

 • Seans: Öğrencinin Yaşamı ve Yaşam Dengesi

Bu seansta öğrencinin yaşamındaki dinamikler üzerine çalışmalar yapılarak; öğrencinin yaşamından aldığı tatmin öğrencilik hayatına etki edeceği için öğrencinin istenilen tatmin derecesine ulaşması sağlanıyor.  Bu seansın en büyük hedefi öğrencinin farkındalığının artmasıdır.

Öğrencinin Yaşamı ile ilgili Başlıca Dinamikler şunlardır:

 • Ailesi
 • Okulu Arkadaşları
 • Çevre ile iletişimi
 • Sosyal Hayatı
 • Sağlık durumu ve kişisel bakımı
 • Mutluluğu
 • Hobileri
 • Seans: Değerler Bütünü- Öğrencinin Değerleri

Öğrencinin hayatının temeli değerlerden oluşur. Öğrenci yaşamını değerleri doğrultusunda yönlendirir. Bu değerler öğrencinin moral, motivasyon ve tatmin düzeyini belirlemektedir.
Bu seansta öğrencinin değerleri belirlenerek, belirlenen değerler doğrultusunda çalışmalar yapılır ve öğrencinin tatmin düzeyi arttırılarak gelişimi hedeflenir.

Öğrencinin Değerleri İle ilgili başlıca dinamikler şunlardır:

 • Sevgi-saygı
 • Güven
 • Duyarlılık
 • Sorumluluk
 • Sabır
 • Kişisel memnuniyet
 • Sürdürebilirlik
 • Dayanışma
 • Seans: Çalışma İksiri-Akademik Durum

Bu seansta öğrencinin akademik ilgisinin olduğu, akademik olarak güçlü olduğu alanlar ve akademik desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar belirlenir. Olumlu alanlarda gelişimin sürekliliğinin sağlanması ve olumsuz alanlarda olumluya geçiş için yapılması gerekenlerin gerçekleşmesi hedeflenir.

Öğrencinin Akademik Durumu İle ilgili dinamikler dersleridir. 

 • Seans: Farkındalık Düzeyi- Öğrencinin Başarısı:

Bu seansta öğrencinin başarı dinamikleri belirlenerek farkındalık düzeyi arttırılır. Başarı dinamiklerine göre akademik ve özel hayat başarısının arttırılması hedeflenir.

Öğrencinin Başarısı İle ilgili başlıca dinamikler şunlardır:

 • Olumlu Düşünce
 • Özgüven
 • Kendine inanma
 • Kaygı Kontrolü
 • Duygu Kontrolü
 • Zamanı Etkin Kullanma
 • Verimli çalışma

5. Seans: Ulaşılabilirlik-Öğrencinin Yetenekleri:
Bu seansta öğrencinin yetenekleri ve ilgi alanları belirlenmektedir. Bu doğrultuda öğrencinin farkındalık düzeyi arttırılmakta ve özgüven duygusu desteklenmektedir.

Öğrencinin Becerileri ile İlgili Başlıca Dinamikleri Şunlardır:

 • Yaratıcılık
 • İletişim becerisi
 • Yazma becerisi
 • Planlama becerisi
 • Organize olma becerisi
 • Grupla Çalışma
 • Bireysel Çalışma
 • Bilgisayar kullanma

Beştepe Mah. Nergis Sokak Via Flat İş Merkezi 7/2 Kat:3 No:87 Yenimahalle/Ankara
Tel: 0.312 248 13 23 - Faks :0.312 248 13 03
www.cizgiustu.com.tr - info@cizgiustu.com.tr

Her hakkı saklıdır. ©2018

aaaa