Zeka Türü ve Öğrenme Yöntemi Belirleme

“İnsanları zeki ya da az zeki diye sınıflandırmak çok yanlıştır. Asıl olan insanın ilgi alanını tespit etmek ve hangi tür zekaya sahip olduğunu belirlemektir.”
Howard Gardner

Zeka Türü ve Öğrenme Yöntemi Belirleme
Hayatımızı genel olarak düşünürsek tek tip etkinliklerle sınıflandırılamayacak kadar farklı zenginliklerle doludur. Oysa ki eğitim sistemimizi göz önüne aldığımızda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun zeka alanı olarak kendini ait hissedemediği yada tek tip sınıflandırıldığını düşündüğünü gözlemleyebiliriz. Bu bağlamda önemli olan öğrencinin kendinin bireysel farklılıklarını görerek kendi gelişiminden sorumlu olmasıdır.

Bu durumun gelişebilmesi için bireyin kendini ve çevresini tanıması, etrafında yaşanan herşeyi farklı bakış açılarıyla değerlendirmesi son derece önemlidir. Bu sebeplerden dolayı bireyin zeka alanını, bireysel özelliklerini ve öğrenme stillerini bilmesi gerekmektedir.

Öğrenci, uygulanan testlerle ve yapılan mentorlük çalışmalarıyla zeka alanlarına göre baskın olan özelliklerine bakarak kendindeki eksikleri keşfeder ve kendinde bulunan güçlü yanları  kullanarak kendine özgü öğrenme yöntem ve tekniği geliştirebilir.

Kurumumuz tarafından yaş grubuna uygun olarak kullanılan yöntem-teknik ve uygulanan testlerle öğrencilerin zeka türleri ve öğrenme stilleri belirlenir.

Beştepe Mah. Nergis Sokak Via Flat İş Merkezi 7/2 Kat:3 No:87 Yenimahalle/Ankara
Tel: 0.312 248 13 23 - Faks :0.312 248 13 03
www.cizgiustu.com.tr - info@cizgiustu.com.tr

Her hakkı saklıdır. ©2018

aaaa